Em Kevin lại trải qua một kinh nghiệm đáng buồn với mấy đứa con gái trong lớp.

Giờ học môn Thể thao, thầy cho chơi trò “Ai đó? Làm gì?”. Thầy sẽ kêu … ví dụ như … “Ai mặc áo lạnh xanh thì nhảy cò cò quanh sân!”… hay “Ai có thắt nơ thì trồng chuối!”…. đến khi thầy kêu “Ai là woman/ phụ nữ thì vừa chạy vừa khua tay!”.

Em Kevin kể tới đây thì trợn mắt “Không thể tin nổi. Mấy đứa con gái trong lớp con không phân biệt được girl và woman!!! Cả đám vừa chạy vừa nhảy tưng tưng.”

Advertisements