CDC? Một cuốn sách rất mỏng của William Steig, gồm hình và những câu đố chữ.

Bạn đọc lại theo kiểu tiếng Anh CDC….. >>> SEE THE SEA?

Làm thử cái này : E-R I M !

Nếu bí thì phải quan sát hình, đọc tới đọc lui và đọc lui đọc tới 🙂

 CDC

Advertisements