Kevin thích chơi Scramble / Anagram. Vài năm trước, em “nhìn từ” không nhanh như Andy, nhưng năm nay thì khá hơn nhiều. Em thích chơi và chịu khó ngồi suy nghĩ. Andy thì cực nhanh, nên nhiều khi có Andy ngồi gần rất dễ gây ra  bất hòa vì Andy không nhịn được, thường nói toẹt ra câu trả lời hay làm điệu bộ mô tả trong khi Kevin còn đang suy nghĩ.

Mình thì cái đầu có lúc mụ mị, không nhìn ra chữ nào 😦 Chắc già rồi nó thế!

Sau khi download mấy cái aps về Scramble, mình nhận thấy là bảng giấy dễ dùng cho Kevin hơn. Em có thể cầm cây bút chì, viết tới viết lui cho đến khi ra câu trả lời.

Mình tìm ra mấy cái database rất phong phú về Anagram/Scramble bảng in giấy. Ai thích thì click vô nghen. Bạn nào tìm ra cái link nào hay thì cho mình biết với.

http://www.enchantedlearning.com/english/anagram/index.shtml

http://www.funenglishgames.com/worksheets/wordscrambles.html 

Anagram Letter tiles – in ra giấy cứng, cắt và …chơi http://www.studenthandouts.com/01-Web-Pages/2012-12-a/anagram-letter-tiles.pdf

Nếu bí thì vào đây tìm lời giải http://www.wordsmith.org/anagram/index.html

Advertisements