Từ ngày con trai có email và lập blog, mình tập nói khẽ, bước khẽ.

Chuyện là con trai cho mình đọc email, nhất là những trao đổi mà em cho là rất cool. Một bạn bắt đầu với chủ đề “I’m awesome”. Khoảng 129 trả lời, đại loại là phản đối lại chủ đề này, ủng hộ, giải thích thêm và rồi một bạn gái rẽ ngang với bình luận “My life sucks!”. Các bạn reo lên “My life also sucks!”. Rồi “nothing can beat mine!”.

Một bạn khác viết nhái lời bài hát và công kích thủ tướng đương nhiệm rồi đòi hành hạ ông này vì chuyện thuế khóa và cách chi tiêu trong chính phủ.

Con trai thì có mạch email riêng; mỗi ngày em viết một câu hỏi cho các bạn trả lời.

Nói chung nhảm là chính!!!! Thế vậy nên mình phải nói khẽ, bước khẽ để vừa định hướng cho con, vừa giữ quan hệ tin tưởng để được coi ké tiếp.

Còn chuyện blog, mình dặn nguyên tắc là không chôm, không viết luộm thuộm và không post bài nhảm. Để xem em sẽ theo được bao lâu. Blog của Andy là urbanstuf.blogspot.ca

Advertisements