Đây là một link tham khảo để giúp trẻ giỏi toán:

http://au.businessinsider.com/how-to-make-your-child-love-math-2013-5

Một trong 13 cách này có đề cập đến việc cho trẻ đọc tất tần tật sách của Martin Gardner. Ở Vn thì có thể khó tìm sách của tác giả này. Riêng thư viện Toronto có rất nhiều sách của ông cho đủ loại độc giả.

Muốn giải thử các câu đố của ông thì có thể vào Puzzles land http://www.puzzles.com/puzzleplayground/Authors/MartinGardner.htm 

Đây là 2 cuốn sách câu đố dành cho cấp cao cao tí bằng tiếng Anh mà mình tìm ra trên mạng, bản pdf.

1) Fads and Fallacies in the name of Science

2) Entertaining Math Puzzle

Advertisements