Bạn suýt gặp rắc rối với pháp luật. Điều hành một công ty nhà nước, nhất cử nhất động đề có sự đồng thuận của cấp trên. Dù sai rành rành ra đó, nhưng “ai cũng làm vậy”, và “các chú đều biết”, nên yên tâm. Cho đến khi phe của sếp bị đập. Một loạt lãnh đạo cấp bé bị điều tra. Bạn tạm thời lọt lưới lần này. Giờ hồi hộp chờ xem có ai nhắc tới mình không.

Mình gợi ý “Bỏ. Ra ngoài làm riêng?”

Bạn nói “Sợ bứt dây động rừng. Nhưng quan trọng hơn cả là cấp trên tin tưởng mình, giao cho mình trọng trách này. Còn tình nghĩa với anh em nữa. Sống phải có tình nghĩa”.

Thiệt tình, mình thấy ghê sợ cái chữ tình nghĩa xài trong nhữnng hoàn cảnh như vậy. Trắng đen, đúng sai cho rõ ràng. Mang chữ tình nghĩa ra để buộc nhau. Chữ tình nghĩa bị lạm dụng cho động cơ xấu. Bạn mình thông minh lắm mà. Chắc cũng thừa hiểu. Chỉ sợ là đã quen…

Advertisements