livesofthescientists Lives of the Scientists: Experiments, Explosions (and What the Neighbors Thought) của tác giả Kathleen Krull là một tuyển tập về cuộc đời, thành tựu và những chuyện lý thú về những khoa học gia tên tuổi như Zhang Heng, Jane Goodall, Ibn Sīnā, Marie Curie, Edwin Hubble, Isaac Newton, và Barbara McClintock.

Nếu bạn nào mê tìm hiểu về khoa học, hay hỏi tại sao và như thế nào về cây cỏ, muôn thú, vi trùng, vũ trụ, máy tính, DNA …. thì sách này sẽ khiến các bạn ấy gần gũi hơn với những bộ óc sau những ý tưởng, khám phá và nghiên cứu khoa học. Những con người luôn hỏi tại sao, như thế nào và làm việc và mơ cho đến khi họ tìm ra câu trả lời cho chính họ.

Andy đang làm một bài powerpoint để tóm tắt những nhân vật em thích trong cuốn sách này Lives of the Scientists – p1

Còn đây là một file tổng hợp 700 thí nghiệm khoa học của UNESCO. Những thí nghiệm này các bạn nhỏ có thể làm ở nhà. Mới đọc vào thì chắc ngợp vì quá nhiều thông tin. Nhưng mình nghĩ là rất nhiều cái có thể làm và sẽ gây hứng thú. 700 science experiments

Advertisements