Bài tập của Kevin bữa nay là phân biệt giữa “need” và “want” (nhu cầu và mong muốn). Cô giáo cho một danh sách khoảng 30 từ, yêu cầu xếp vào cột tương ứng, kèm với lời giải thích.

 
Danh sách từ có cảnh sát, nước sạch, đồ chơi, thức ăn, kẹo, tòa thị chính, trường học, sách, tiền, bạn bè, thuốc chữa bịnh, phương tiện giao thông, giường ngủ, nhà/ tổ, điện, không khí sạch…
 
Phụ huynh lướt qua thấy đa số đều hợp lý, nhưng hơi giật mình khi thấy từ “city hall” nằm trong cột “want”, bèn hỏi sao không phải là “need”.

Đáp: Thì cũng giống mấy cái rạp phim (movie theatre), video games … không có cũng survive được. Chớ như water, food, knowledge … thì phải có mới sống được (đúng theo định nghĩa cô cho).

Phụ huynh: “city hall” thì sao?

Đáp: Thì cũng là chỗ vui chơi giải trí thôi mà. Thiếu cũng không sao.

Phụ huynh: ???

Đáp: Mình ra chỗ đó coi ca nhạc, ice-skating, hay coi bắn pháo bông đêm giao thừa.

Phụ huynh: (À há. Cứ tưởng mới lớp 3 mà đã có tư tưởng vô chính phủ, hoặc cynical về ông thị trưởng hiện tại với nhiều trò lố.) ..

Advertisements