Danh sách “Toán đọc chơi mà học thiệt” Math Books dành cho cấp 2 trở lên. Có những cuốn khô, nhưng có những cuốn đọc sẽ mê. Danh sách này thuộc dạng kinh điển nên bạn có thể google tìm bản pdf và tải về miễn phí. Nếu tìm được bản in thì chắc đọc sướng hơn.

Advertisements