Mấy hôm nay, Andy bắt đầu tự học lập trình trên mạng Scratch.mit.edu

Em rất thích vì website này mở ra vô số cơ hội để em tạo trò chơi và xem thành quả của các bạn khác.

Hôm qua, em làm một game về bảng cửu chương sau khi một loạt game làm cho xe cứu hỏa đâm vào vòi nước, nước phun, xe bị bật ra, và cán vào cái thùng rác. Nhìn vô cùng nhảm nhí vậy mà tí Kevin cười te tua. Kevin thì làm cái game bấm vào con mèo, nó nhảy múa xong rồi bị nổ tan tành!!!

Riêng về chuyện lập trình, mình nhận thấy em bắt đầu học cách mổ xẻ, phân tích, và sắp xếp ý tưởng. Chỉ riêng kỹ năng này cộng thêm với việc em phải chậm lại và suy nghĩ sâu hơn về một vấn đề cũng đủ để mình cho site này 4 sao 🙂 

Projects gợi ý : http://www.nebomusic.net/scratch.html

Giao diện của Scratch

Giao diện của Scratch

Advertisements