Trường tiểu học của Kevin thực hiện chế độ tem phiếu. Nếu em xếp hàng ngay ngắn – 1 phiếu. Nếu nộp bài đúng giờ – 1 phiếu. Cụ thể từng mục ra sao, mình không rõ lắm. Nhưng, điều hấp dẫn nhất với Kevin là nếu gom đủ 50 phiếu, em có thể mang vào văn phòng vào chiều thứ 6, thò tay vào tủ và chọn cho mình 10 cái thẻ Pokemon.

Em nói là có vài bạn gái trong lớp nhắm đến món độc nhất và tuyệt nhất: cây đàn banjo – 1000 phiếu.

Andy động viên “Ráng nhịn, đừng đổi mấy cái thẻ vớ vẩn, cuối năm lấy được cây đàn. Vậy mới đáng”.

Kevin hỏi lại “Làm sao mà gom đủ 1000 phiếu?”

Advertisements