Vài tháng trước, mình có giới thiệu http://www.scratch.mit.edu dạy về lập trình cho trẻ. Andy rất mê và dành nhiều thời gian thử nghiệm trên website này.

Nay, em được bạn giới thiệu một website mới http://www.codecademy.com/ Em nói rằng đây là nơi thật sự học lập trình, thích hợp cho các bạn trên 12 tuổi.

Happy Programming!

Screenshot

Advertisements