Cuối tuần rồi, 3 má con xem lại bộ The Dark Knight và gặp lại những nhân vật phản diện như Bane, Harvey Dent, The Joker. Andy nói là sao kẻ ác có những lý lẽ nghe rất thuyết phục và chính đáng đến … suýt tin và hoang mang. Em đọc lại một số câu thoại yêu thích rồi đòi mở lại phim để chép vào tập. Khổ là toàn câu của kẻ ác! Bắt chước Harvey Dent, em còn lấy đồng xu, đòi thảy xấp ngửa xem ai phải đi tắm trước. (Làm như tắm là một hình phạt).

Mình bèn giải thích về biện luận, phản luận và đặc biệt là thuật ngụy biện; giới thiệu em đọc website này http://www.nizkor.org/features/fallacies/ Trong khi đọc từng phần, mình và em lôi ra những câu nói trong phim và phân tích xem thuật ngụy biện này rơi vào loại nào. Nếu ai mê loạt phim này, sẽ tìm ra vô số ví dụ để tìm hiểu đề tài ngụy biện. Đến khi gấp lại notebook, em nói “những thủ thuật này rất hay và tinh vi. Con sẽ thử với bạn trong lớp rồi sẽ đọc lại.”

Mình cho rằng quân tử thì không xài ngụy biện và ai cũng nên phân biệt được một phản luận chặt chẽ và một câu cãi lấp liếm.

Nizkor Project là website dạy về sự kiện Holocaust và lên án sự thù ghét. http://www.nizkor.org/

“Nizkor” trong tiếng Hewbrew có nghĩa là “Chúng tôi sẽ nhớ”.

Advertisements