Tối qua, Kevin lấy cái camera (mua năm ngoái) để xem lại mấy đoạn phim quay tuần trước. Andy càm ràm, cho là coi trực tiếp như vậy thì tốn pin và nói chung là không muốn Kevin đụng tới cái camera.

Kevin xăm xăm chạy hỏi ba:

– Cái camera là quà của Năm mới cho Andy hay quà thưởng vì Andy giỏi?

Ba rất thận trọng:

– Tại sao con hỏi vậy?

– Tại vì nếu là quà của Năm mới thì 2 anh em phải được xài chung. Còn quà thưởng cho Andy thì sao con không có?