Cả nhà ngồi ăn cơm chung. Andy hỏi:

– Má có danh sách những quyết tâm cho năm mới không? (new year resolution)

– Hồi trẻ thì có, giờ thì không có.

– Má gợi ý resolution cho con đi. Má thích con sẽ làm gì?

– Con biết con phải làm gì mà. Đâu cần gợi ý.

Kevin:

– Năm ngoái con có resolution, nhưng mấy tuần sau đó thì quên mất. Chắc resolution của con năm nay là phải nhớ mình hứa cái gì.

Advertisements