Chỉ mới đầu tháng 1 mà đã brrrrgggg như thế này. Sáng nay, đứng chờ xe buýt mà mình suýt gẫy mất cái lỗi mũi và 2 cái lỗ tai dù đã trùm và quấn khăn 2 vòng.

Image

Advertisements