Cuối tuần, ngoài trời tuyết trắng, trong nhà đèn trên cây thông noel vẫn nhấp nháy. 3 má con, mỗi người một cuốn sách, vừa đọc vừa nghe Johnny Mathis. Thời gian ngừng lại.

Advertisements