Chiều chiều bìm bịp kêu chiều

Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi

Ban ngày làm việc tả tơi

Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo…..chật giường

Nằm riêng lại bảo…..tơ vương con nào

Lãng mạn thì bảo…..tào lao

Đứng đắn lại bảo…..người sao hửng hờ

Khù khờ thì bảo…..giai tơ

Khôn lanh thì bảo…..hái mơ bao lần

Cả đời cứ mãi phân vân

Tơ lòng con gái biết mần sao đây.

Advertisements