Image – Tác giả: Kimberly McCreight

Mình đọc cuốn này trong vòng 24 tiếng. Đọc xong và nằm mơ thấy Kate, mẹ của Amelia.

Đọc xong và cảm thấy mừng vì thời niên thiếu của mình không có facebook để mà lo lắng xem đám bạn gái xấu sẽ chơi mình ra sao.

Đọc xong và hiểu rằng không nên hỏi con “Con có OK không?” và con gật đầu OK là xong chuyện. Phải hỏi, phải gần gũi và phải dành thời gian cho con, nhất là khi nó vào tuổi vị thành niên.

Advertisements