the god of guilts Tác giả: Michael Connelly

OMG đọc mà không kịp thở và không dám ngưng vì nóng lòng muốn biết tiếp theo sẽ như thế nào.

Chỉ có điều mình không thích Mickey Haller bằng Harry Bosch. Tuy The Gods of Guilt hấp dẫn hơn hẳn The Lincoln Lawyer.

Đọc thì đọc vui vậy, chứ đọc xong đừng phí công so sánh hệ thống luật pháp của xứ cờ với xứ ta.