ImageTác giả: Kim Edwards

Mình chọn cuốn này vì đây là tác phẩm tiếp theo sau “The Memory Keeper’s Daughter”.

Sau 2 chương, mình định bỏ dở, nhưng rồi tự nhủ chắc sẽ khá hơn.

Đọc hơn một nửa và thật sự thất vọng. Tình tiết trong truyện không hợp lý. Giải thích các quan hệ không hợp tình. So với The Memory Keeper’s Daughter thì thua xa.

Thôi, đành ngưng ở đây vì không có nhân vật nào trong truyện làm mình quan tâm nữa.

Advertisements