Điện thoại reo.

“Kevin, Tyler gọi”. 

2 đứa nói chuyện đúng 3 câu. Kevin quýnh lên mở email. 

Xong rồi alo lại cho Tyler và nói “Tao đọc email và trả lời rồi đó. Mày check email đi”.

Không chỉ một lần, mà lập đi lập lại từ khi 2 nhóc trao đổi địa chỉ email và số điện thoại. Và email luôn chỉ có 1 câu.

Advertisements