Cleo là bạn chó nhồi bông của lớp Andy. Mỗi bạn mang Cleo về nhà một đêm. Trong đêm đó, viết một truyện ngắn vào tập “Những chuyến phiêu lưu của Cleo” và hôm sau mang vào lớp. 2 tuần trước, có một bạn gây bất ngờ, cho Cleo chuyến thành gái và lấy chồng, hình vẽ minh họa có thắt nơ cho Cleo. Andy mang Cleo về và quyết tâm gỡ lại danh tiếng của chàng!!!

clep

This weekend, Cleo visited us again and showed his true talent. Enjoy, my friends


Advertisements