By: Barry Schwartz

Paradox_of_Choice

Lần đầu tiên đi mua pizza cho sếp, 3 tuần sau khi mình đặt chân đến nước Mỹ, với vốn tiếng Anh mình tự hào là lưu loát, mà mình lắp bắp vì không hiểu người ta hỏi gì. Đủ loại bột pizza, đủ loại toppling, đủ loại sốt. Cuối cùng, mình chỉ một cái hình và nói “Làm y chang như vậy”. Đến khi nhận tiền thối thì hoảng vì sao mà sếp đưa cho mình nhiều tiền quá xá. Tất nhiên vì mình không mua đúng ý ông ấy. Từ đó, mỗi khi phải đi mua đồ ăn thức uống cho ai, mình bắt họ “ghi ra giấy dùm”. Thế nên khi đọc cuốn này thì mình tâm đắc lắm.

Autonomy and Freedom of choice are critical to our well being, and choice is critical to freedom and autonomy. Nonetheless, though modern Americans have more choice than any group of people ever has before, and thus, presumably, more freedom and autonomy, we don’t seem to be benefiting from it psychologically.

—Trích từ chương 5, The Paradox of Choice, 2004
Advertisements