Mình dự định viết về chương trình Gifted Program của Toronto District School Board (TDSB) từ vài năm trước, nhưng bây giờ mới bắt đầu.

Nói một cách đơn giản, thành phố Toronto có 2 hệ giáo dục công lập là TDSB http://www.tdsb.on.ca/ và Toronto Catholic School Board dành cho người có đạo. Con trai mình học hệ công lập nên những gì mình trình bày ở đây phản ánh kinh nghiệm của gia đình mình.

Việc chọn trường tùy vào địa chỉ nhà. Cứ nhà ở số mấy, đường gì là sẽ vào trường trong khu đó. Nếu muốn vào một trường khác thì phải làm đơn, hoặc đăng ký một địa chỉ khác. Chương trình học như sau.

4-5 tuổi: Junior – Senior Kindergarten hay còn gọi là Pre-School. Học từ 9am-3:30pm.

6-10 tuổi: lớp 1-5. Primary School.

11-13 tuổi: lớp 6-8. Middle School.

14-17 tuổi: lớp 9-12. High School.

Gifted Program dành cho trẻ có khả năng tiếp thu nhanh hơn các bạn đồng tuổi, khả năng suy luận cao, vốn từ ngữ phong phú. Từ cấp mẫu giáo, thầy cô bắt đầu “chấm” và theo dõi kết quả học tập cũng như hành vi. Đến lớp 3, các bạn sẽ được đề nghị lên TDSB. Sau đó, các bạn sẽ có một buổi đánh giá IQ với chuyên gia. Bạn nào đạt trên 98% Percentile sẽ được chọn vào chương trình, bắt đầu từ lớp 4 đến lớp 12. Mỗi năm sẽ được “xem xét” dựa vào thành tích học.

Vào chương trình này, trẻ không học vượt lớp, học đúng chương trình chung, nhưng được nâng cao, mở rộng và đào sâu. Trẻ học cùng các bạn “giống mình” và được giáo viên tạo điều kiện phát huy khả năng. Không phải bạn nào cũng đạt điểm tối đa. Có những bạn cực kỳ thông minh, nhưng không có khả năng trình bày. Có những bạn siêu phàm, nhưng lại bị vấn đề về hành vi. Nên trong một lớp như vậy, cũng có những ca rất khó đỡ.

Thường sau Middle School, các bạn sẽ chọn giữa chương trình bình thường, AP (Advanced Placement), IB (International Baccalaureate), Gifted Program và một số chương trình chuyên sâu thuộc hàng độc của các trường công High School tên tuổi. Hẹn 2 năm nữa mình sẽ có kinh nghiệm để bàn về các chương trình này.

Có một số phụ huynh nói rằng những bạn học giỏi khi còn nhỏ, mai  mốt ra đời chưa chắc thành công. Mình thì nghĩ từng viên đá nhỏ sẽ tạo nền tảng chắc chắn cho tương lai. One step at a time. Nếu trong khả năng của mình, mà mình có thể làm tốt nhất thì sao không làm?

Advertisements