Hai bạn nhỏ lấy cảm hứng từ cuốn sách “The LEGO build-it book : more amazing vehicles” và lắp một loạt xe. Mất nhiều thời gian lục tìm từng viên brick trong một đống brick hơn là lắp xe. Nhưng một khi đã thích thì đâu sợ mất thời gian.

Advertisements