Tối qua trước khi đi ngủ, 2 anh em tình cờ so sánh tóc của má và các bạn gái trong lớp. Andy kể vanh vách tên từng bạn và mô tả tóc bạn dài, quăn, nhuộm ra sao. Kevin kể có một bạn tóc dài đến thắt lưng. Andy hỏi “Tại sao con gái để tóc dài?”. Má cười, không biết. Kevin trả lời là vì con gái bắt chước má nó.

Advertisements