bookthief2Tác giả: Markus Zusak

Vài tháng trước, The Book Thief xuất hiện trong danh sách truyện hay cho lứa tuổi thanh thiếu niên nên mình mượn thư viện cho Andy đọc. Em đọc vài trang và bỏ dở. Lý do: khó đọc quá.

Đến khi bạn Quang khen phim này, mình mới đặt lại truyện để đọc. Lý do mình cứ trì hoãn không đọc tác phẩm này vì nó về đề tài Holocaust, mà mình thì đọc quá nhiều về đề tài này, nên cảm thấy bão hòa, ít nhất trong lúc này. Nhưng, hôm nay đọc đến gần nửa sách, mình biết chắc chắn là mình sẽ đọc đến trang cuối cùng.

Câu chuyện không được nhân vật chính – cô bé gái / kẻ trộm sách kể lại, mà do Thần Chết kể. Ở những năm thế chiến thứ 2, Thần Chết bận rộn vô cùng, bao trùm khắp nơi. Thời chiến, ai cũng ngấm ngầm biết mình sẽ có lúc gặp Thần Chết. Nhưng vào lúc nào? Mình mong vô cùng một kết cục tốt đẹp vì mình bắt đầu thương những Liesel, Hans, Rudy, Rosa nhiều lắm.

“So many humans. So many colours. They keep triggering inside me. They harass my memory. I see them tall in their heaps, all mounted on top of each other. There is air like plastic, a horizon like setting glue. There are skies manufactured by people, punctured and leaking, and there are soft, coal-coloured clouds, beating, like black hearts. And then. There is death. Making his way through all of it. On the surface: unflappable, unwavering. Below: unnerved, untied, and undone.”

Advertisements