reliquaryBy: Douglas Preston, Lincoln Child

Thám tử Pendergast là một trong những nhân vật mình rất mê. Nhân vật này vừa bí ẩn, vừa tài giỏi và rất quái. Tên nguyên vẹn của anh chàng này là Aloysius X. L. Pendergast (có hẳn một entry trên Wiki về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng đó)

Nói chung cứ hễ tiểu thuyết nào có thám tử Pedergast là mình sẽ đọc. Hôm đọc Reliquary vào giờ ăn trưa, đến đoạn Pedergast xuất hiện một cách bất ngờ (gần 1/4 sách), mình cười phá lên. Mấy bạn ngồi chung hỏi là đọc truyện hài hả? Không, truyện vụ án, ly kỳ rùng rợn và rất rối rắm. Nhưng. cười vì người yêu cuối cùng cũng “vô phim”.

Reliquary là phần tiếp theo của tiểu tuyết Relic.

Advertisements