… là cảm giác buồn vu vơ. Buổi ăn trưa ngày chủ nhật để lại cảm giác như vậy. Bắt đầu bằng câu hỏi của Kevin:

– Đố má con nào khỏe nhất: voi, rhinoceros beetle hay gấu?

– Voi.

– Đúng và sai. Voi mang được khối lượng khổng lồ. Nhưng con rhinoceros beetle có thể khiêng được vật nặng gấp nó 850 lần. Chỉ có con người là yếu ớt nhất, không chạy nhanh, không mang nặng, không chịu lạnh. Thua hết.

– Nhưng con người tiến hóa và sáng tạo để bù lại những yếu điểm đó. Ví dụ như áo lạnh, cần cẩu, xe ủi, máy tính.

Andy:

– Con người biết mơ mộng và suy nghĩ. Chứ như những động vật còn lại thì chỉ có ăn, sinh đẻ, chiến đấu rồi chết.

Kevin:

– Con người cũng ăn, cũng sinh đẻ, cũng chiến đấu rồi cũng chết vậy?

Advertisements