Arduino là một nền tảng mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng các ứng dụng điện tử. Arduino gồm có board mạch có thể lập trình được (thường gọi là vi điều khiển) và các phần mềm hỗ trợ phát triển tích hợp IDE (Integrated Development Environment) dùng để soạn thảo, biên dịch code và nạp chương cho board.

Arduino ngày nay rất phổ biến cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về điện tử vì nó đơn giản, hiệu quả và dễ tiếp cận. Không giống như các loại vi điều khiển khác, Arduino không cần phải có các công cụ chuyên biệt để phục vụ việc nạp code. Đối với Arduino rất đơn giản, ta có thể kết nối với máy tính bằng cáp USB. Thêm vào đó việc lập trình cho Arduino rất dễ dàng, trình biên dịch Arduino IDE sử dụng phiên bản đơn giản hóa của ngôn ngữ C++.

Lần đi TIFF, có một gian hàng giới thiệu về Arduino. Thấy Andy đứng hỏi han kỹ thuật viên rất lâu, và nhất là em bắt đầu quan tâm đến điện và programming, mình mua bộ Arduino Starter Kit. Em làm project đầu tiên xong và tuyên bố “This is a joy and challenge. I love it.”

Một số website tham khảo:

http://www.instructables.com/id/Arduino-Projects/

http://playground.arduino.cc/Main/Projects

http://hacknmod.com/hack/top-40-arduino-projects-of-the-web/

http://readwrite.com/2014/03/29/10-arduino-projects-microcontroller-electrical-engineering#awesm=~oCVWdcT5Ns9xYc

arduino_uno_test

Advertisements