Trong những ngày tranh tối tranh sáng….

Hiệu Minh Blog

Công nhân Bình Dương biểu tình. Ảnh: Internet Công nhân Bình Dương biểu tình. Ảnh: Internet

Bài viết của bạn Rùa Vàng

HM Blog. Có một comment của bạn đọc có nick là Rùa Vàng viết về công nhân Bình Dương. Không hiểu sao tôi tin sự chân thực của phản hồi này dù kỷ niệm đã 8 năm trôi qua. Xin phép đăng thành entry để bạn đọc hiểu nỗi lòng ai trước khi kêu gọi, gán tội hay ném đá. 

Cảm ơn Rùa Vàng.

View original post 910 từ nữa

Advertisements