calendar2Kevin không thích cắt hoa cắm bình. Với em, đó là hành động kết liễu. Em không lung lay với cách giải thích “Cắm bình thì mình có thể ngắm hoa nhiều hơn. Mình ở trong nhà nhiều hơn ở ngoài vườn”. Nên mình chỉ cắt hoa rất hạn chế, vì em nhìn bình hoa với cảm giác không thân thiện lắm. Tuy chỉ vài phút, nhưng cũng làm mình thấy áy náy.

Trên tường là lịch trong năm, ghi lại những ngày đi ngoại khóa, những hoạt động cần nhớ của 2 anh em. Năm học này sẽ kết thúc vào cuối tháng 6. Lịch sẽ trắng cho đến tháng 9. Nửa năm trôi qua rồi đó.

Advertisements