geeseChiều Chủ nhật, cả nhà đi dạo, gặp 2 gia đình khác cũng thong thả đi dạo quanh xóm. Nhìn nhau mà không dám cười. Gặp nhau mà không dám chào hỏi. Lo nép qua một góc để người ta đi. Chụp hình mà chỉ đứng xa xa. Mấy phụ huynh của gia đình kia khó ưa lắm. Léng phéng là họ sẽ tẩn mình ngay. Họ khéo dạy con lắm nhé. Mấy nhóc đi rất nghiêm túc, không nhảy nhót hay rượt đuổi gì nhau. Thiệt là ngoan.

Advertisements