Imposter-BrideBy: Nancy Richler

Vài tuần nay, mình đọc được một loạt truyện dở, nên hầu như không kết thúc được cuốn nào. The Imposter Bride không dở, nhưng lại quá quen thuộc, một tình huống, những uẩn khúc, éo le, và một kết cục êm đềm. Tác giả còn ấn vào truyện những chủ đề như chống Do Thái, đồng tính luyến ái, triết lý về cái chết… làm câu chuyện trở nên nặng nề; nhưng lại không trọn vẹn.

Nhưng dù sao, đây cũng là một chuyện dễ đọc và lôi cuốn.

Advertisements