Tại sao game Mario WII không bao giờ rẻ? Sao một số diễn viên được trả thù lao cả triệu đồng? Sao có nhiều games mình có thể tải về miễn phí? Sao có chương trình thể thao mình không coi trên kênh phổ thông được?

Bộ The Economics of Entertainment sẽ trả lời được rất nhiều những thắc mắc như vậy.

Bộ sách này giải thích một cách rõ ràng, dễ hiểu, thích hợp cho lứa tuổi trên 12 về những khái niệm kinh tế như cung – cầu, sự khan hiếm, và quá trình ra quyết định. Có rất nhiều ví dụ minh họa, mô hình, biểu đồ giúp trẻ hiểu được những yếu tố quyết định giá bán lẻ của một dịch vụ giải trí, những nguồn thu gồm giá bản quyền, và chi phí cho phát triển sản phẩm, sản xuất, quảng cáo và phân phối.

theeconomics

Advertisements