Vài tuần trước, lớp Andy phát động phong trào gom góp thực phẩm cho Daily Bread Food Bank, tổ chức chống đói của Toronto. Các bạn đọc bản tin kêu gọi, hát động viên trên loa, dán poster, cầm thùng đi từng lớp quyên góp.

Hôm qua, Andy và các bạn trong lớp dành một ngày làm việc thiện nguyện ở kho chính của Daily Bread.

Đầu tiên, các bạn được giao phân loại thực phẩm. Những món nào bao bì không nguyên vẹn thì bỏ. Xong, đóng vào từng thùng, và xếp thành khối. Công việc kéo dài đến trưa. Ăn xong, các bạn tiếp tục chia theo nhóm vào bếp, xem hướng dẫn cách chuẩn bị món ăn cho khách hàng sử dụng Daily Bread, và phụ chuẩn bị buổi ăn chiều. Cuối cùng, các bạn được giới thiệu về tổ chức, cách hoạt động, và công việc thiện nguyện.

Andy có những ấn tượng sau:

– Ai cũng có thể có lúc mất hết, tiền bạc, nhà cửa, công việc, nên sự tồn tại của Daily Bread giúp người đó qua cơn khó khăn.

– Sẽ rất buồn nếu mình không lo cho con mình đủ ăn.

– Cả nhà mình cần làm việc thiện nguyện ở đây vì rất nhiều người cần Daily Bread và họ cần người hỗ trợ. Nếu thỉnh thoảng mình cho, cũng không đủ, mình cần làm ở đây thì mới thấy việc cho của mình được trọn vẹn.

Đúng là một ngày đàng học một sàng khôn. Chuyện đói nghèo, mình kể cho 2 em nghe về thời bao cấp, về trẻ vùng sâu xa, 2 em gật đầu cho qua chuyện. Giờ, một ngày ở Daily Bread đã giúp em mở mắt ra biết bao nhiêu.

dailybread_pic1

Advertisements