Hè thì rảnh. Mình ra một project một ngày cho 2 anh em làm chơi, coi như để giết thời gian, và có dịp rèn luyện khéo tay hay làm. Khám phá ra thêm được điều gì hay ho nữa thì càng tốt. Coi như cách để kéo 2 nhóc ra khỏi chàng Mario và đám Pokemon. Marshmallow Challenge là project đầu tiên.

Bạn quan tâm thì vào những link này để tìm hiểu. Có bản pdf hướng dẫn cách thực hiện từng bước.

http://www.kidsciencechallenge.com/year-four/teachers_activities.php

http://www.walkingbytheway.com/blog/wp-content/uploads/thinksyllabus.pdf

http://www.exploratorium.edu/structures/

http://www-tc.pbskids.org/designsquad/pdf/parentseducators/DS_Act_Guide_complete.pdf

Tên 7 cuốn sách hay về kiến trúc và xây dựng cho trẻ từ 10 tuổi

http://architecture.about.com/od/buildstudentprojects/tp/kidsprojects.htm