Xây một tòa nhà, càng cao càng tốt, bằng 50 ống hút nhựa và băng keo trong. Chỉ được nghiệm thu công trình khi đặt một trái banh tennis lên mà không làm tòa nhà sập.

Tòa nhà trong hình cao 74cm. 

Advertisements