Khối 20 mặt làm từ 60 que kem. Em muốn làm cho nhanh nên lấy băng keo dán phía trong để nối các tam giác, thay vì xài keo và chờ dính. Làm kiểu này thì chỉ nhìn, chứ không lăn tròn hay để vật gì lên trên khối được vì nó không chắc chắn.

http://www.homedeco2u.com/how-to-tips/2011/10/12/diy-project-popsicle-stick-icosahedron/

craft1 craft2

Advertisements