Tối qua, sau khi xem đoạn video “The Land is My Land”, Andy hỏi “Người Việt có Exodus không? Việt nam có một vùng đất nào mà người ta giết nhau vì nó như Gaza không?”. Mình trả lời rằng có lẽ những chuyến vượt biển sau 1975 được gọi là Exodus – đi tìm miền đất hứa của người Việt. Vẫn còn lấn cấn về định nghĩa và điển tích của từ Exodus, mình tìm ra thêm những tài liệu này.

http://www.huyenthoai.org/van/YnghiaExodus.html

http://home.uchicago.edu/~ahkissel/exodus/exsummary.html

Và còn rất nhiều những chuyến Exodus khác trong lịch sử hiện đại http://en.wikipedia.org/wiki/Exodus

Advertisements