By: Nancy Horan

Đây là tiểu thuyết kể lại chuyện tình của tác giả “Đảo Châu Báu” Robert Louis Stevenson với Fanny Van de Grift Osbourne.

underthesky Tựa sách từ bài thơ Requiem mà tác giả muốn khắc lên mộ bia của mình.

Under the wide and starry sky,

Dig the grave and let me lie.

Glad did I live and gladly die,

And I laid me down with a will.

This be the verse you grave for me:

Here he lies where he longed to be;

Home is the sailor, home from sea,

And the hunter home from the hill.

Truyện đọc rất thú vị vì cuộc đời 2 nhân vật chính đầy màu sắc y như những cuốn tiểu thuyết ông viết ra. 

Advertisements