… chuyện lâu lâu báo lại nhắc nhở và phụ huynh cũng giật mình.

Làm sao giúp con thông minh hơn? Bài trên báo Times http://time.com/12086/how-to-make-your-kids-smarter-10-steps-backed-by-science/

Tóm tắt lại như sau:

1. Cho học nhạc

2. Tập thể thao 

3. Đọc sách với con

4. Ngủ đủ giấc

5. Kỷ luật

6. Học là một quá trình chủ động

7. Kẹo bánh ngọt – đúng lúc là một điều tốt

8. Trẻ hạnh phúc = trẻ thành công

9. Bạn bè quan trọng

10. Tin tưởng vào con 

Advertisements