Cuối cùng cũng kết. 2 người than là mất 2 ngày, vì đầu tiên thì tự vẽ maze trên giấy, sau đó thì mò ra cái maze generator và làm trên này. Nhưng khi ép lại trên lego pad thì phát hiện ra số đo lệch nhau. Nên cuối cùng quay lại vừa vẽ maze trên máy tính xuống giấy, vừa chỉnh sửa. Giờ thì bỏ bi vào và lắc.

legomaze

Advertisements