Anh Hai bắt đầu làm maze trên minecraft sau khi thử với giấy bìa, que tính, và Lego. Hiện đang có rất nhiều ý tưởng, lấy cảm hứng từ truyện The Maze Runner, sẽ ra phim cuối năm nay. Để xem anh Hai sẽ thực hiện tới đâu. 

Nhìn Andy làm, mình nhận ra một điều (không có gì mới mẻ), là nếu con bạn mê Lego, thì sẽ thích Minecraft vì nó mang lại một không gian sáng tạo, kiến thiết vô tận. Và trẻ vẫn có thể kết hợp giữa 2 thế giới Lego và Minecraft với một niềm say mê khiến bạn cũng muốn học làm theo.

mazeminecraft

Advertisements