Mình có bạn có con gái là cô giáo lớp 4 nên thường được nghe kể những câu chuyện về bọn trẻ.

Năm nay, lớp có 23 bạn nhỏ. 9 bạn có thành tích học hành giỏi. 12 bạn ESL – tức là không biết tiếng Anh, vừa nhập cư đến Canada. 2 bạn bị phân loại ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) tức là rối loạn “tăng động giảm chú ý”.

Sau 2 tuần học, các bạn cũng bắt đầu làm quen với nhau và với cô giáo. Một bạn gái gốc Arab thuộc nhóm học giỏi, vì một lý do nào đó, rất thiếu thiện cảm với một giáo viên phụ trợ – người giúp 2 bạn ADHD.

Hôm qua, khi cả lớp chia nhóm ra làm bài, bạn này vào ngay nhóm với 1 bạn ADHD và ngồi chung với giáo viên phụ trợ. Sau vài phút, 2 người căng thẳng với nhau và bạn đứng lên, tuyên bố trước lớp là “Tôi sẽ mang bom vào trường và tiêu đời cô.”

Nếu anh chị nào ở Bắc Mỹ, có con cái đi học, đọc đến đây chắc đoán ra hồi tiếp theo của câu chuyện. Cô giáo dẫn em gái vào phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng kêu Children Service, phụ huynh. Hôm nay, em gái này coi như được nghỉ hè thêm vài hôm nữa cho đến khi “tổ chức có quyết định”.

Mình sẽ tiếp tục cập nhật khi có thêm tin mới.

Advertisements