listomaniaBy: Listomaniacs

Có những cuốn sách đọc đến trang cuối thì xếp lên kệ vĩnh viễn.

Có những cuốn sách có thể chọn bất kỳ trang nào, cùng đọc, cùng chia sẻ học hỏi và cười. Cuốn sách đó sẽ nằm trên bàn ngay trong phòng đọc, để bất kỳ khi nào có vài phút rảnh rỗi, bạn có thể lật ra xem.

Listomania là một cuốn sách như vậy, phù hợp cho các bạn 12 tuổi trở lên. Listomania đề cập đến hành vi con người, địa lý (quá khứ và hiện tại), điển tích, lịch sử cổ và hiện đại cũng như văn hóa pop. Điểm danh vài cái List như sau:

  • 10 kẻ gây kinh hoàng tí hon (có mấy ông còn bé hơn Napoleon)
  • 43 người nổi tiếng được nhận làm con nuôi (ví dụ như Steve Jobs, Mark Twain, Alexander đại đế)
  • 15 phim về thỏ khổng lồ
  • 10 quốc gia tiêu thụ pho mai nhiều nhất
  • 28 động vật tiền sử được đặt tên cho người / vật nổi tiếng (như Dracorex, Hogwartsia, Attenborosaurus)

Riêng Út đọc cái danh sách sau đây xong thì cứ lầm bầm “Pooper Scooper. Yikes!”

page

Advertisements