mysterious-benedict-society-series

Loạt truyện có 4 cuốn và đang có một cuốn phụ lục sắp ra mắt, chuyên về puzzles. Một cuốn dày khoảng 400 trang. Đây là loạt sách dày, dài và lôi cuốn. Sách phù hợp cho các bạn trên 12 tuổi.

Tình cờ tìm ra bản pdf của cuốn 1. Bạn nào muốn tham khảo thì vào xem. The_Mysterious_Benedict_Society_-_Trenton_Lee_Stewart