Tối qua, hỏi Út muốn đi Ripply Aquarium hay LegoLand. Em ậm ừ “Chỗ nào cũng thích. Nhưng cái chính là cả nhà thích chỗ nào? Con muốn mọi người vui. Con sẽ hỏi ý kiến A. và ba rồi mình quyết định. Má thích chỗ nào?”

Út có lúc điềm đạm và quan tâm đến người khác một cách bất ngờ. Hỏi A. thì A. trả lời vòng vèo, một hồi, Út lặp lại “Cho chọn thì chọn chỗ nào? Trả lời dứt khoát đi”. Đến ba thì Út mời/rủ luôn. “Đi coi cá vào ngày sinh nhật nhé?”

Sáng nay, đọc một dòng bạn viết về chuyện tình yêu và con cái. Đọc xong mà nghĩ bâng quơ, không biết bạn có phải chọn một trong hai không. Nếu phải chọn, bạn sẽ chọn gì? Sẽ hỏi ai? Sẽ lắng nghe ai? Rồi …. bạn có vui.

road_deck_autumn_leaves

Advertisements