A. nhiều lần khẳng định là không thích toán, dù giỏi toán. A. nhìn ra vấn đề, phân tích, liên hệ nhanh, sáng tạo. Em tìm hiểu Toán như một nghĩa vụ, chứ không như một đam mê.

Thầy Toán bắt đầu hàng tuần ra 1 bộ đề – 3 cấp độ Novice – Advanced – Expert (Làm Quen – Cấp Cao – Chuyên Gia) tương đương với trình độ/nội dung lớp 5/6 – 7/8 và 9/10. Bộ này lấy từ chương trình Math Circle của trường Waterloo.

A. kể rằng các bạn trong lớp rất khủng hoảng và than phiền vì “thêm việc”. Riêng A. tham gia được 2 tuần nay và thích vì làm được cả bộ. A. giải thích cách xử lý bài một cách hào hứng và coding trên các đề tài này.

Tim mình tự nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Có khi nào thầy sẽ làm em thích Toán hơn không?

Nếu bạn hỏi tại sao mình lại quan trọng chuyện này, giỏi là được rồi. Mình nghĩ như vậy nè, nếu giỏi và thích thì công lực mạnh thêm bội phần.

Advertisements